Jezik sajta : Srpski / English |

Vesti

Potrebna nova nacionalna klasifikacija zanimanja

24.10.2014
http://www.poslodavci.rs/images/news/img_klasifikacija_zanimanja_tn.jpg
Nova klasifikacija i novi opisi zanimanja izvršiće uticaj na uslge karijernog vođenja, na posredovanje u zapošljavanju, planiranje obrazovnih usluga i ostale politike i usluge koje se odnose na obrazovanje i razvoj ljudskih resursa. Nova klasifikacija trebalo bi da olakša politike razvoja ljudskih resursa u preduzećima kao i međunarodnu saradnju i regrutovanje (uključujući učešće u EURES u budućnosti).