Škola stranih jezika Đuro Salaj obezbedila je članovima Unije poslodavaca Srbije 30% popusta na kurseve engleskog jezika. U ovoj školi stranih jezika svi opšti i specijalizovani kursevi jezika realizuju se u skladu sa standardima Zajedničkog referentnog okvira za jezike Saveta Evrope – CEF

Opšti poslovni engleski – Rad sa udžbenicima Market leader koji sadrže originalne tekstove Financial Times-a i analize stvarnih slučajeva omogućiće vam razvijanje veština potrebnih u svakodnevnoj komunikaciji s poslovnim partnerima.

Specijalizovani kursevi poslovnog engleskog obuhvataju sledeće oblasti:

  • makroekonomija
  • bankarstvo i finansije
  • finansijska tržišta i upravljanje finansijskim institucijama
  • centralno bankarstvo i monetarna politika
  • berza i berzanski poslovi

Program kursa poslovnog engleskog omogućava  i sticanje međunarodno priznate diplome poslovnog engleskog jezika.

BEC – Bussines English Certificate – međunarodno priznati ispit kojim se procenjuje sposobnost korišćenja engleskog jezika u poslovnom okruženje

ICFE (International Certificate in Financial English) – međunarodno priznat ispit namenjen je za pojedince čiji maternji jezik nije engleski i kojima je finansijski engleski potreban radi efektivne performanse u poslovnim situacijama.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – kvalifikacije priznate su od zemalja članica Evropske Unije i Ujedinjenih Nacija. Pokriva sve oblasti poslovanja od finansijskog izveštavanja i finansijske analize, bankarstva, konsaltinga, upravljačkog računovodstva, poslovnog oporezivanja i prava do revizije, kao i poslovne etike.

Engleski za medicinske radnike – namenjen kvalifikovanim lekarima, stomatolozima, farmaceutima i studentima medicinskih nauka koji žele da rade u engleskom govornom okruženju.

Pravni engleski – namenjen prvenstveno pravnicima, ali i ostalim zaposlenim u organizacijama ili preduzećima sa pravnom službom.

Ponuda kurseva

Osobe za kontakt:

Jelena Simić, organizator: 063/374-666

Emilija Nikolić, organizator: 063/ 427-548

Škola stranih jezika „Đuro Salaj“
Nemanjina 28, 11 000 Beograd
tel: +381 (0)11 3619 462, +381 (0)11 3621 614
e-mailjezici@eunet.rs
web.www.skolastranihjezika.edu.rs