U Privrednoj komori Srbije 1. marta predstavljena je “Godina preduzetništva“ a Ministarstvo privrede, uz učešće brojnih partnera, sprovešče ovaj projekat na nacionalnom nivou.

U cilju podsticanja preduzetničkog duha, država je izdvojila 16,06 milijardi dinara koje planira da rasporedi kroz 33 programa pomoći. Od te cifre 4,4 milijarde su bespovratna sredstva, dok će 11,38 milijardi dinara biti opredeljeno za kredite i garancije.

Više o samom programu, načinu i uslovima apliciranja, pogledajte na portalu http://godinapreduzetnistva.rs/