Anketa

Da li ste upoznati sa merom Poreske Uprave namenjenoj poslodavcima koji zaposle novo lice da ostvare pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice?
DaNe

Ukoliko ste upoznati sa gore navedenom merom, da li ste ostvarili ovo pravo?
DaNe

Koliko ste lica primili u radni odnos pomoću ove subvencije?

Da li smatrate da ova mera ima pozitivne efekte i da je treba produžiti i u narednom periodu?
DaNe

Delatnost vašeg preduzeća?

Sedište vašeg preduzeća (Opština)?

Vaše preduzeće po veličini spada u:
PreduzetnikMikroMaloSrednjeVeliko

Ostavite vaš komentar.