Anketa

Da li ste konkurisali za neki od programa podrške MSP tokom Godine preduzetništva?
 Da, dobili smo sredstva Konkurisali smo ali nismo dobili sredstva Ne, jer nismo ispunjavali uslove Ne, jer smo kasno saznali za konkurs Sredstva nam nisu bila potrebna