8Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ove godine prvi put učestvuje na 60. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na štandu tog ministarstva, predstavnici Agencije će na svom informativnom pultu svakodnevno informisati posetioce o nadležnostimai desetogodišnjem iskustvu u radu Agencije.

Polazeći od strateškog opredeljenja Agencije, na unapređenju socijalnog dijaloga, prevenciji i smanjenju broja štrajkova, besplatnom i efikasanom pristupu pravdi, kao i pravu na dostojanstven rad, posetioci će dobiti i precizne informacije o individualnim i kolektivnim radnim sporovima koji se mogu rešiti u postupku pred Agencijom,u zakonskom roku od mesec dana.

Pozivamo Vas da u petak 30. oktobra, u 18 časova,u hali 1A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvujete tribinina kojoj će iskusni miritelji i arbitri Agencije prof.dr Živko Kulić, prof. dr Senad Jašarević i miritelj Vera Kondić predstaviti institut mirnog rešavanja radnih sporova.