Unija poslodavaca Srbije poziva svoje članove da prisustvuju savetovanju na temu:

Najvažnije izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na kojem će pomoćnik ministra finansija, Irina Stevanović-Gavrović, pored ostalog, govoriti i o pogodnostima u izmenjenom poreskom zakonodavstvu

U izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u 2014. godini izvršene su i određene promene koje idu u prilog poreskim obveznicima, a o kojima će biti reči na savetovanju:

1. mogućnost izmirenja poreskog duga od strane trećeg lica;
2. mogućnost preknjižavanja duga;
3. elektronska prijava.

Pored toga, na savetovanju će se na praktičan način i kroz primere iz prakse, govoriti i o tome kako da se na najjednostavniji način pristupi efikasnoj pripremi za radnje u poreskom postupku i time izbegne nepotrebno rasipanje resursa, vremena i energije.

Savetovanje će se održati 28.10.2014. godine sa početkom u 10.00 časova u hotelu Palas u Beogradu.

Kotizacija iznosi 8000 dinara + PDV

Prijava putem mejla info@poslodavci.rs i savetovanje@ingpro.rs

BROJ MESTA JE OGRANIČEN!

PRIJAVA

PROGRAM

PREDRAČUN