Agencija “PRO DESK”, Beograd je izdavač obnovljenog Naučnog magazina “IQ

”IQ” ima za cilj:
– da pravilno i pouzdano informiše naučno-istraživačku i ostalu zainteresovanu javnost o svim događajima vezanim za tu oblast, po najvišim profesionalnim i etičkim standardima;
– da se bori protiv poplave dezinformacija na internetu, a u vezi sa prirodnim i tehničkim naukama, medicinom, veterinom i sl;
– da podstiče mlade stručnjake da ostanu u Srbiji i ovde se usavršavaju, rade, napreduju i doprinose i sebi i domaćem društvu;
– da mladima stvara prave pozitivne primere i uzore.

Nudimo obuku za 4 saradnika:

  • novinar-istraživač
  • novinar-autor
  • menadžer za marketing i prodaju
  • IT menadžer(PHP, SQL, HTML/XTML, web-design

Cilj je da se, osim profesionalnog soposobljavanja i usavršavanja, kod kandidata podstakne preduzetnički duh, poslovna samostalnost i sposbnost za rad u ad-hoc okruženju, u skladu sa trendom 21. veka.

Naš idealan kandidat ispunjava sledeće uslove:

apsolvent / diplomac / postdiplomac odgovarajućeg fakulteta;

nije studirao/la duže od predviđenog roka (osim u slučaju bolesti, o čemu mora da podnese dokaz);

tačnost i maksimalan stepen odgovornosti prema radnom zadatku i saradnicima;

obavezno poznavanje standardnih Open Office ili MS Office programa (Word – primarno, Excell-sekundarno) i e-mail komunikacije;

obavezno funkcionalno znanje Engleskog jezika – min. Upper Interrnediate (B2);

da ne koristi bilo kakve dozvoljene ili nedozvoljene psihoaktivne supstance (osim duvana i alkohola u prihvatljivim količinama)

poželjno je da kandidat:

ima prethodno praktično iskustvo – samostalno ili timsko;

poseduje vozačku dozvolu;

ima funkcionalno znanje Ruskog, Kineskog ili Nemačkog jezika

 

Vreme trajanja prakse:

01.07.2016-31.12.2016.

Rok za prijavu:

31.05.2016.

Prijave za praksu šaljite na office@prodesk.rs a u subject obavezno stavite Praksa-prijava i ime i prezime.