11Pravi posao za svaku osobu, prava osoba za svaki posao!

Evropska komisija je organizovala danas okrugli sto posvećen razvoju konstruktivnog socijalnog dijaloga u Srbiji na temu agencija za privremeno zapošljavanje kako bi se bliže objasnio značaj ovih agencija lokalnim socijalnim partnerima i promovisalo kvalitetno zapošljavanje na srpskom tržištu.

Na skupu je između ostalih govorio i predsednik Unije poslodavaca Srbije ističući značajnu ulogu privrede u izgradnji boljih uslova na tržištu rada i otvaranju mogućnosti za rad ljudima koji traže posao.

Podsećanja radi, naša država je potpisala Konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 181 koja se odnosi na privatne agencije za zapošljavanje i bilo je reči da će se odredbe koje se tiču ovih agencija uneti u Zakon o radu ali to još uvek nije urađeno. Takođe, Evropska Unija je donela Direktivu 2008/104/EU o agencijama za privremeno zapošljavanje. Na ovom skupu su stručnjaci iz Evropske konfederacije agencija za privatno zapošljavanje (EUROCIET) i Evropskih sindikata koji predstavljaju sektor usluga i veština uključujući i privatne agencije za zapošljavanje (UNIEUROPA) predstavili iskustva iz svojih zemalja o standardima u ovoj oblasti kao i o najodrživijem pravnom okviru kao primer lokalnim socijalnim partnerima .