Kurs komunikacionih veština i dr. koji se održava u prostorijama škole „Đuro Salaj“ u organizaciji Unije poslodavaca Srbije uspešno nastavlja sa radom.

Druga grupa polaznika Kursa komunikacionih veština imala je priliku da čuje predavanja na temu: Alati komuniciranja i komunikacioni modeli i Presentation skills.