Na osnovu Zakona o otklanjanju posledica majskih poplava na teritoriji Republike Srbije koji je donet 21.7.2014,Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području kojom se definiše mera davanja bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama.

Državni program se odnosi na obnovu i podsticaj privredne delatnosti subjekata koji su pretpreli štetu od majskih poplava, a programom je predvidjeno davanje bespovratnih novčanih sredstava oštećenim privrednim subjektima, koji su na dan 31. maj 2014. godine imali do 50 zaposlenih na odredjeno i neodredjeno vreme (državna pomoć male vrednost). Prilikom podnošenja zahteva, uz svu potrebnu dokumentaciju, obaveza podnosioca je da u pisanoj formi, dostavi i podatke o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti, koje su mu dodeljene u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine.

Privredni subjekti sa poplavljenih područja podnose jedinicama lokalnih samouprava zahtev za dobijanje bespovratnih sredstava po ovom programu do 15.02.2015 godine.