Sledeći praksu primene društvene odgovornosti u igrama na sreću, evropska federacija Euromat i njen Komitet za društvenu odgovornost u igrama na sreću na čijem je čelu predsednica UO Sektora za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije Mirjana Aćimović, lansirala je novu, proširenu brošuru o posvećenosti evropske industrije igara na sreću u zaštiti i prevenciji jednog dela stanovništva koje ima problem sa kockom.

 

Ova publikacija je izveštaj industrije širom Evrope o praktičnim primenama zaštite igrača primenom javne politike odgovornog priredjivanja igara na sreću. Četiri stuba ovog programa su: dostavljanje i dostupnost kvalitetnih stručnih istraživanja koja omogućavaju zakonodavcima donošenje odluka zasnovanim na činjenicama; efektivna edukacija i komunkacija, regulisanje igara na sreću uz primenu različitih zakonskih i zakonom ne propisanih mera u zaštiti, kao i primerima tretmana problemskog ponašanja.

 

U bilateralnim susretima sa članovima EU parlamenta članovi Euromata su istakli ulogu zakonodavaca da osiguraju unapredjivanje zaštite igrača i informisali ih o situaciji na tržištima igara na sreću u svojim zemljama.