11Unija poslodavaca Srbije je u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS NEZAVISNOST, Ministarstvom omladine i sporta, Nacionalnom službom za zapošljavanje i INFOSTUD-om, a uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, realizovala istraživanje koje se bavi ocenom efekata aktivnih mera politike zapošljavanja, potrebama tržišta rada i statusom i položajem mladih.

Anketirano je 259 malih, srednjih i velikih privrednih subjekata i 1.141 mladih do 30 godina starosti.

Konferenciji su prisustvovali Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Snežana Klašnja, pomoćnik ministra Ministarstva omladine i sporta, Zlata Zec, izvršni sekretar UGS NEZAVISNOST, Čedanka Andrić, sekretar Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnica Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije, Bojana Bijelović Bosanac, članovi radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje i Nacionalnog okvira kvalifikacija, nevladine organizacije, poslodavci,mladi i drugi.

Osnovni uzroci lošeg položaja mladih u Srbiji su svima dobro poznati i uključuju neusaglašenost ponude i potražnje na tržištu rada, neusklađenost obrazovnog sistema sa realnim potrebama privrede, zakasnelo restrukturiranje društvenih preduzeća, nesposobnost privrede da kreira nove poslove i niska stopa samozaposlenosti mladih.

U periodu od aprila 2008. godine do aprila 2013. godine, za stanovništvo radnog uzrasta (15-64.g), stopa zaposlenosti je pala sa 54,0% na 45,8%, a stopa nezaposlenosti porasla sa 14,0% na 25,0%.

Podsticanje zapošljavanja mladih 15-24 godina starosti predstavlja veliki izazov za Republiku Srbiju, imajući u vidu da je stopa nezaposlenosti mladih u aprilu 2013. godine (podaci iz Ankete o radnoj snazi) iznosila 49,7%, što je znatno iznad opšte stope nezaposlenosti za stanovništvo radnog uzrasta (15-64) koja iznosi 25,0%, što znači da je skoro svaka druga mlada osoba u Srbiji ove starosne dobi nezaposlena.

Ovo istraživanje je u prvi plan istaklo četri ključna pitanja i to:

Reformu obrazovnog sistema
Rad na crno i korupciju u oblasti zapošljavanja
Efekte aktivnih mera politike zapošljavanja
Opšti privredni ambijent i ekonomsku situaciju

Publikaciju sa rezultatima istraživanja možete preuzeti OVDE.