Unija poslodavaca Srbije poziva svoje članove da u duhu društveno odgovornog poslovanja daju svoj doprinos u procesu digitalizacije biblioteke za slepe. Dr Milan Budimir, najveća biblioteka za slepe na Balkanu se nalazi u Beogradu i radi u okviru Saveza slepih Srbije.

Pored Brajevog pisma,  Biblioteka „Dr Milan Budimir“  izdaje knjige na magnetofonskim trakama i kasetama, a od 2006. godine i na kompakt diskovima i drugim digitalnim nosačima zvuka. Međutim, kako kasete (a o trakama da i ne govorimo) sve više postaju prošlost, tako su sve manje dostupni i plejeri/rikorderi koji mogu da reprodukuju ove medije, te se stoga javila potreba da se ogroman knjižni fond na trakama i kasetama prebaci u digitalni mp3 format. S obzirom na to da se knjige na kasetama snimaju u specijalnoj četvorokanalnoj tehnici, ima slepih osoba koje više uopšte nemaju plejere/rikordere za reprodukciju kaseta, a pogotovo traka, pa im je ranije snimljena knjižna građa potpuno nedostupna. Usled nedostatka finansijskih sredstava, digitalizacija knjižnog fonda se ne odvija ni približno onim tempom kojim bi trebalo da se odvija da bi celokupna knjižna građa bila dostupna slepima.

Savez slepih Srbije, bezmalo od svog osnivanja, kao jednu od prioritetnih aktivnosti ima izdavačku i bibliotečku delatnost. Time se slepim osobama omogućava da imaju pristup knjizi, a knjiga za slepe predstavlja nešto što se teško može nadomestiti bilo čim drugim. Ona ispunjava ne samo njihove obrazovne, nego i kulturne, pa i zahteve slobodnog vremena, a pomaže im da se i bolje i aktivnije uključuju u društvene tokove. Ukratko, knjiga slepima praktično znači život i teško bi se mogla sresti neka slepa osoba koja bi svoj život mogla zamisliti bez knjige.

Zato Vas molimo da svojim donacijama pomognete da se proces digitalizacije ubrza i kako bi slepi opet mogli nesmetano koristiti knjigu kao što je koriste i osobe sa zdravim vidom.