logoDirektor Uniije poslodavaca Srbije učestvovao je na skupu »Podrška razvoju privatnog sektora Srbije«
Na ovom skupu su poslodavci dali svoje predloge i sugestije koje će ući u Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća.

Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća će biti predstavljena do kraja godine, a trebala bi da poboljša pravni okvir tako da bude pouzdan, jasan i podsticajan za poslovanje malih i srednjih preduzeća, ali bi trebao da ojača i konkurentnost domaće privrede.

Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije, pozdravio je to što minister privrede, gospodin Sertić insistira na stalnoj komunikaciji između privatnog i državnog sektora i na uključivanju asocijacija i privrednika u izradu zakona ali je napomenuo da se taj odnos i uključivanje mora poboljšati.
On je rekao da država mora da ima aktivnu i odgovornu ulogu države u privredi i da stvori uslove za agresivni razvoj privatnog sektora u Srbiji. Na putu stvaranja dobrih uslova poslovanja treba srezati parafiskalne namete i druge dažbine, smanjiti preglomaznu administraciju, uvesti menadžersko upravljanje u javnim preduzećima, iskoreniti sivu ekonomiju i donositi zakone uz prethodnu konsultaciju i uvažavanje predloga realnog sektora.