POZIV

Sa zadovoljstvom pozivamo predstavnika/e Vaše kompanije na Seminar  na temu Društevno odgovorno poslovanje dana, 27. novembra 2015. godine (petak), sa početkom u 11.00 časova, u sedištu Unije poslodavaca Srbije, Beograd – Zemun, Stevana Markovića 8

Ciljevi Seminara:

Seminar je namenjen malim i srednjim preduzećima koja žele da poboljšaju svoj položaj na tržištu i koja žele da budu uspešnija u svom poslovanju.

Prezentovaćemo Vam način na koji Vaše preduzeće može da posluje i šta konkretno treba da radi kako bi se Vaša pozicija na tršištu poboljšala, na primer unapređenjem prezentacije Vaših proizvoda i usluga ili uštedom troškova koje imate u poslovanju.

Radi se o načinu poslovanja koje se naziva „Odgovorno poslovanje“, odnosno poslovanje koje brine o povećanju zadovoljstva klijenata, koje se zalaže da se sa zaposlenima pregovara korektno, razvija fer reklame i unapređuje svoj odnos prema životnoj sredini. Sve ovo doprinosi tome da preduzeće ima ne samo niže troškove, već može da poboljša svoju sliku kod klijenata i time poveća broj prodatih proizvoda/usluga.

Na Seminaru ćemo predstaviti praktične primere kompanija koje su sprovele ovakav vid poslovanja, i kao takve su uspešne. Radi se o jednostavnim stvarima koje svaki preduzetnik/direktor može odmah da primeni.

Sadržaj prezentacije

– šta to znači poslovati odgovorno?

– kako dopreti do klijenata?

– kako steći verne klijente?

– kako uštedeti i čuvati životnu sredinu?

– kako da budemo omiljeni u okruženju?

– primeri aktivnosti odgovornih preduzeća

– prednosti i koristi odgovornog poslovanja

– partneri preduzeća i malo teorije

Napomena: Predviđeno je da Seminar traje tri sata