Unija poslodavaca Srbije je u hotelu Falkenštajner održala panel diskusiju sa temom Društveno odgovorno poslovanje za sve.

Na skupu su učestvovali predstavnici poslodavačkih organizacija Slovačke, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Slovenije, Azerbejdžana, Rumunije, Međunarodne organizacije poslodavaca, Udruženja poslovnih žena, Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva rudarstva i energetike, Međunarodne organizacije rada, Confindustrie, sindikata, brojnih nevladinih organizacija i društveno odgovornih kompanija Hemofarm, Japan Tobacco International, Gomex itd.

Ovo je prva u nizu aktivnosti na projektu koji se sprovodi u zemljama regiona a čiji je cilj promovisanje društveno odgovornog poslovanja, promovisanje partnerstva i razmena iskustava i inkorporiranje izveštavanja o održivosti. Kroz projekat će se raditi na izgradnji svesti i kapaciteta u okviru partnerstva i mreže organizacija poslodavaca u Regionu jugoistočne Evrope u vezi DOP i izveštavanja o održivosti kako bi se unapredilo njihovo učešće u dijalogu sa svim zainteresovanim licima (kao i njihov uticaj na proces reforme javnog sektora) na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Uz to radiće se i na izgradnji svesti i kapaciteta u okviru mreže organizacija poslodavaca u regionu kako bi ove vodile preduzeća ka njihovom pozitivnom uticaju na društvo i ka tome da se briga o društvu, životnoj sredini, etici, ljudskim pravima i interesima klijenata integrišu u njihove poslovne aktivnosti i osnovnu poslovnu strategiju.