Eipix je novosadska kompanija za razvoj video-igara sa preko 300 zaposlenih. Tokom 2015. godine postaje globalni lider u razvoju HOPA igara, paralelno šireći produkciju na free-to-play tržište, animirani film i autorski strip.

U okviru Programming departmana studentima se nude 4 modula prakse:

  • GameLogo 2015-05play programming: rad na razvoju video-igara u skriptnom jeziku našeg game enginea,
  • Production tools: razvoj alata za programe koji se koriste u produkciji (build alati, alati za grafički softver, obradu teksta i dr.),
  • Technology: upoznavanje i unapređenje našeg 2D multiplatformskog game enginea,
  • Web: održavanje i unapređenje Eipix web i intranet portala, razvoj web alata, front-end i back-end programiranje.

Praksa se održava u novosadskoj kancelariji kompanije Eipix i dobrodošli su studenti sa svih godina studija.
Link za prijavu nalazi se na sledećoj adresi: http://eipix.com/eipix_join/practiceInfo.php?pm=1

Praksa podrazumeva prisustvo u kompaniji radnim danima u trajanju od 8 sati dnevno. Termini se mogu korigovati u skladu sa obavezama studenata prema fakultetu.

Dužina trajanja prakse određena je propozicijama zadatim od strane fakulteta.

Konkurs je trajno otvoren.