Udruženje privrednih društava i preduzetnika Subotica  nudi mogućnost boljih uslova pri kupovini goriva za naše članove, članove Unije poslodavaca Srbije i Unije poslodavaca Vojvodine  na osnovu potpisanog  Protokola o saradnji između  kompanije  Euro Petrol  i  Udruženja „UPDP“ Subotica.

Svaki član Udruženja „UPDP“ Subotica, Unije poslodavaca Srbije i Unije poslodavaca Vojvodine ostvaruje popust bez obzira na potrošnju u iznosu od :

  • EURO DIZEL  7,00 dinara;
  • BENZIN          7,00 dinara;
  • TNG               4,00 dinara.

Popusti se ostvaruju dobijanjem Euro Petrol Card ( EPC) kartice i  važe na celoj teritoriji Srbije, na svim Euro Petrol  benzinskim pumpama.

Obračun (fakturisanje) se vrši svakog 15-tog u mesecu i poslednjeg dana u mesecu, nakon čega Vam se dostavlja faktura (na 15 dana obračun)  sa detaljnom specifikacijom točenja po karticama. Rok plaćanja je 15 dana od dana fakturisanja.

Takođe, omogućen Vam je i on-line pristup vašim transakcijama, gde imate uvid u finansijski, robni i kartični deo. U programu možete vršiti razne preglede, kreirati izveštaje i iste exportovati u excel radi eventualne dalje obrade i analize. Izveštaj za svaku pojedinačnu karticu sadrži sledeće podatke: broj računa, prodajno mesto, datum točenja, naziv artikla, količina, jm, cena, iznos.

Pored kupovine goriva, u mogućnosti ste da putem EPC kartice vršite kupovinu i drugih proizvoda i usluga koje pruža određena benzinska stanica, u zavisnosti od izbora komercijalne grupe.

EPC kartice će Vam  uštedeti vreme, olakšati knjigovodstvene poslove, i imaćete kompletan uvid u Vaše transportne troškove, a sve to uz odloženo plaćanje. Dobijanje kartice je besplatno, nema mesečnih troškova  održavanja kartica, korišćenje kartice se ne uslovljava potrošnjom i nije potrebno polaganje depozita.

 

Kako bi firma započela saradnju sa preduzećem Euro Petrol  preko Udruženja „UPDP“ Subotica  i ostvarila  popuste, potrebno je da pravnoj  službi  Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica, kontakt Suzana Cekić pošalje na e-mail biznisklub@updpsu.com skeniranu sledeću dokumentaciju:

  • kopija rešenja iz APR-a;
  • kopija PIB-a;
  • kopija OP obrasca (overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje);
  • kopija depo kartona (poslovna banka);
  • potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (obrazac PEPDV).

Pravna služba Udruženja UPDP Subotica prosleđuje dokumentaciju Euro Petrolu , koji dalje kontaktira firme radi zaključenja ugovora.