EUROMED I BUSINESSMED Vas pozivaju na dvodnevnu konferenciju posvećenu obnovljivim izvorima energije!

Da li vaša kompanija posluje u sektoru obnovljivih izvora energije?

Imate li poslovne ponude I tehnologiju koju biste podelili sa zainteresovanim stranama?

Da li ste zainteresovani da se sastanete sa lokalnim i EURO Med business partnerima? Da li biste želeli da saznate nešto više o mogućnostima za Euro Med kompanije prateći restruktuiranje sektora obnovljivih izvora energije u Egiptu?

EUROMED GREEN ENERGY ROADSHOW
Co-located with ELECTRIX, Cairo EGYPT
7th 8th December 2015

Naš dvodnevni program uključuje:

-Okrugli sto o mogućnostima u sektoru obnovljivih izvora energije koji pokriva sve od široke skale javnih tendera do malih rešenja za turizam i industrijski sektor. Na okruglom stolu će se govoriti o taksama, lokacijskim dozvolama, izuzecima i reformama u ovoj oblasti.
-Višejezična radionica o poslovanju između Euro-Med i Egipta
-Povezivanje na kom ćete upoznati učesnike iz sektora obnovljivih izvora energije, predstavnike kompanija, klastera i donosioca
-250+ B2B sastanci prilagođene posebnim potrebama učesnika

Za učešće: Popunite registracionu formu (Rok: 15 Novembar 2015). Ukoliko Vam treba pozivno pismo da radi zahteva za vizu kontaktirajte magicx@ahk-mena.com

Podrška: Projekat finansira troškove do 500 Euro kako bi se pokrili troškovi puta i smeštaja. Za više informacija kontaktirajte koordinatora za Vašu zemlju bcd@businessmed-umce.org