U opštini Sremska Mitrovica sastali su se predstavnici Unije poslodavaca Srbije, sindikata i eksperti iz Slovačke koji već dve godine u sklopu IPA projekta sa Ministarstvom za rad pokušavaju da unaprede socijalni dijalog u našoj zemlji. Na sastanku u sali Opštine, na kom se razgovaralo o osnivanju socijalno-ekonomskog saveta u Sremskoj Mitrovici niko iz lokalne samouprave nije želeo da prisustvuje iako su uredno pozvani od strane koordinatora projekta iz Ministarstva za rad.

Eksperti iz Slovačke su ovom priliko predstavili projekat, postignute rezultate i obećali podršku u osnivanju lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u Sremskoj Mitrovici jer prema Zakonu o socijalno-ekonomskom savetu ukoliko se dve strane dogovore, u ovom slučaju sindikati i poslodavci, treća strana (lokalna samouprava) mora da pristane da formira ovo telo.

Evidentno je da i dalje u nekim opštinama postoji otpor prilikom osnivanja socijalno-ekonomskog saveta zbog neshvatanja značaja socijalnog dijaloga od strane lokalnih samouprava. Posebno je iznenadila činjenica da opštinu Sremska Mitrovica ne zanima socijalni dijalog imajući u vidu da je ova opština sertifikaovana od strane NALEDA još 2010.godine kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Nije dovoljno samo privući strane investitore, potrebno je i zadržati ih i uvažiti mišljenje onih koji predstavljaju realan sektor ovog grada već godinama i koji finansiraju lokalnu samoupravu, a to je moguće samo kroz socijalno-ekonomski savet. Potrebno je da i ova lokalna samouprava postane ono što je već postao velik broj drugih opština u Srbiji, a to je servis privrede i građana i da kroz tripartitni dijalog predstavnici gradske vlasti komromisom sa socijalnim partnerima stvaraju uravnoteženu razvojnu,ekonomsku i socijalnu politiku.

Evropska komisija u svom izveštaju za Srbiju za 2015.godinu ocenila je da bi Srbija „trebala da ojača socijalni dijalog na svim nivoima“. Značaj socijalnog dijaloga za svako društvo je nesporan, jer za cilj ima prevenciju sukoba, postizanje socijalnog konsenzusa, izgradnju poverenja između različitih interesnih grupa, brži ekonomski prosperitet.