img_za_vest_od_31_08_2011_tnPredstavnici najvećih udruženja malih trgovaca u Srbiji održali su sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva trgovine povodom ograničenja marži na osnovne životne namirnice, marže na cigarete, elektronske dopune i hleb.

Male trgovce je primio državni sekretar za trgovinu dr Vladimir Matović i sa njima razgovarao o primeni sporne Uredbe o ograničenju marži na osnovne životne namirnice.
Pošto gotovo 70% ukupne prodaje u malim trgovinama čini promet osnovnih životnih namirnica i cigareta Vladina Uredba i striktne marže duvanskih kompanija naterale su male trgovce u gubitke tokom januara i februara. Situacija na terenu ukazuje da ukoliko ne bude bilo promena sporne Uredbe preti dalje zatvaranje značajnog broja malih trgovinskih radnji i gubitak hiljada radnih mesta u grani trgovine.

Nakon iznesenog stava predstavnika Ministarstva trgovine da je donošenje Uredbe bilo neophodno, predstavnici malih trgovaca predložili su da se smanji broj artikala obuhvaćenih Uredbom, jer u suprotnom sledi masovno zatvaranje malih trgovina. Na taj način bi se pasterizovano mleko, brašno tip-500, više vrsta ulja i šećera izuzela iz Uredbe, a odredio bi se jedan tip mleka, brašna, ulja i šećera koji bi bio ograničen bruto trgovačkom maržom na 10%. Predloženo je i da se ne deli marža sa trgovcima na veliko na šećer i brašno, zato što proizvođači šećera i brašna nemaju direktnu dostavu, te nisu u mogućnosti da ostvare ni 10%, nego to dele sa trgovačkim lancima. Takođe, da se cigarete i dopune sa sadašnjih 3% (cigarete) i 2% (dopune) vrate na prethodno stanje od 8-10% rabata. Da se 3-4 puta godišnje mali trgovci direktno sastaju sa predstavnicima Ministarstva trgovine, gde bi se otklanjali postojeći problemi. Na ovaj način napravio bi se kompromis između negativnih efekata donesene Uredbe o ograničenju marži na osnovne životne namirnice koja je izazvala ogromne gubitke kod trgovaca i potreba najsiromašnijeg dela stanovništva.

Državni sekretar Vladimir Matović, obećao je da će sredinom naredne nedelje zakazati novi sastanak sa predstavnicima malih trgovaca na kome bi se razmotrilo da li je moguće ovakvo modifikovanje Uredbe.