Godina 2018

U procesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o javnim nabavkama. Primeren je rok od stupanja na snagu do primene Zakona, kako bi se sve subjekti obuhvaćeni ovim zakonom  upoznali sa istim, .

Aktivnosti

Unija ze zalaže za ukidanje formalizma koji nema suštinski značaj za kvalitet ponude i sigurnost realzacije budućeg ugovora. Unija je takođe, naknadno, na javnoj raspravi, istakla svoje primedbe usmeno, te dostavila proširen dokument svojih predloga za izmene i dopune teksta nacrta zakona.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i prosleđena Ministarstvu finansija na dalje razmatranje.