Godina 2018

U procesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republika Srbije je podneta Inicijativa u vezi sa planiranim izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru u okviru koje smo predložili izmenu metodologije postupanja u inspekcijskom nadzoru.

Aktivnosti

U okviru podnete inicijative, posebna pažnja se posvećuje sektoru malih i srednjih preduzeća sa akcentom na preventivne aktivnosti. Unija je imala svoje predstavnike u Radnoj grupi za izmenu ovog propisa.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena MInistarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS na dalje razmatranje.