Godina 2017

U procesu
Development

Problem

Socijalno -ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za izmenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administaciji.

Aktivnosti

Ukidanje kazne zatvaranja objekta nakon inspekcijske kontrole i utvrđenog prekršaja, s obzirom na to da je kazna zatvaranja kontaproduktivna kako za državu, tako i za poslodavce, a i samog zaposlenog. iz tog razlooga, kaznenu politiku treba uskladiti sa ekonomskom moći poslodavca. Smenjenje stope PDV-a na 10 %, konkretno za ugostiteljske objekte.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđena Ministarstvu finansija RS na dalje razmatranje.