Godina 2018

U procesu

Problem

Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije je podneta Inicijativa za izmenu Zakona o porezima na imovinu.

Aktivnosti

Unija se zalaže da se porez na imovinu smanji i da se obezbedi njegovo plaćanje na realnu osnovicu, kao i da se naprave različiti kriterijumi za oporezivanje profitnih i neporfitnih pravnih lica.

Ishod

Inicijativa je usvojena od strane Saveta i porsleđenja Ministarstvu finansija na dalje razmatranje.