1

Unija poslodavaca Srbije osnovana je kao nevladina i neprofitna organizacija 1994. godine, najpre kao Asocijacija poslodavaca Srbije po ugledu na slične institucije u međunarodnoj praksi. Kao model za osnivanje asocijacije poslužili su statut i organizacioni principi Konfederacije poslodavaca Španije. Osnovno jezgro članstva – pored osnivača – bila su udruženja privatnih preduzetnika iz većih gradova i regionalnih centara širom Srbije.

Rastuće interesovanje poslodavaca sa celokupne teritorije SR Jugoslavije, kao i neophodnost komuniciranja sa međunarodnom zajednicom, dovelo je do formiranja Unije poslodavaca Jugoslavije 1995. godine, a kasnije i Unije poslodavaca Srbije i Crne Gore (2002). Nakon referenduma 21. maja 2006. godine i proglašenja nezavisnosti Crne Gore, Republika Srbija postaje punopravni član Međunarodne organizacije rada, a Unija poslodavaca Srbije dobija svoj današnji naziv.

Unija poslodavaca Srbije danas broji preko 140 000 individualnih članova. Ovaj broj sačinjavaju pojedinačna preduzeća i kolektivni članovi – udruženja osnovana po teritorijalnom principu ili kao strukovna udruženja. Ovakav organizacioni pristup jasno definiše Uniju poslodavaca Srbije kao jedinstvenu organizaciju, koja se razlikuje od svih poslovnih asocijacija privrednika i preduzetnika u Srbiji.

.