Prema istraživanju Evropske fondacije za unapređenje kvaliteta života i uslova rada (Eurofond), broj muškaraca na rukovodećim pozicijama još uvek nadmašuje broj žena, uprkos činjenici da je Evropska politika već šezdesetak godina usmerena na izjednačavanje tretmana između žena i muškaraca.

Stare predrasude i stereotipi o ženama u menadžmentu još uvek su itekako prisutne, a ženama je potrebno daleko više truda da uđu u upravljačke strukture.

Više informacija o istraživanju možete pogledati  OVDE