11U hotelu „Moskva“ u Beogradu održan je sastanak kompanija iz industrije informacionih tehnologija i telekomunikacija sa predstavnicima Ministarstva privrede, uz prisustvo Ministra privrede Saše Radulovića.

Ministar Radulović je na skupu najavio promenu podsticajne politike Republike Srbije, i da su u budžetu za 2014. godinu ukinute subvencije za otvaranje novih radnih mesta i za preduzeća u restruktuiranju, dok će ostati samo finansijska sredstva za servisiranje preuzetih obaveza iz prethodnog perioda.

Umesto dosadašnje politike, ministar je najavio da će tokom 2014. godine država odvojiti 4 milijarde dinara za stvaranje privatnih venture capital fondova, koje će država sufinansirati sa 20 do 40 odsto kapitala. Kako je izjavio ministar, želja je da se ovime procena isplativosti investiranja izmesti iz državne uprave u privatni sektor.

Vlasnik „Orion Telekoma“, Slobodan Đinović, je na skupu upozorio na problem kašnjenja plaćanja obaveza javnog sektora prema privatnom, dok drugi javni sistemi očekuju da se obavaze prema njima redovno izmiruju.

Predsednik Udruženja proizvođača softvera, Nenad Batočanin, upozorio je na problem česte promene zakonske regulative koje daju premalo vremena softverskim kompanijama da izmene svoja rešenja i usklade ih sa novim zakonskim izmenama. Takođe, istakao je i problem što su zakoni pravljeni na način koji otežava razvijanje softverskih rešenja za njihovu primenu.

Učesnici na skupu su takođe istakli problem obrazovnog sistema i da se ovaj sektor suočava sa ozbiljnim nedostatkom kadrova. Postoji potreba da se sa Ministarstvom prosvete radi na poboljšanju nastavnih programa i povećanju upisnih kvota na smerove u cilju dobijanja većeg broja kvalitetnih kadrova osposobljenih za rad u ovom sektoru.