Mesto Sala Datum (2015)
Subotica Hotel “Patria”  26. oktobar
Niš Hotel “Vidikovac”  27. oktobar
Zrenjanin Hotel “Vojvodina”  28. oktobar
Beograd Dom sindikata  29. oktobar
Kragujevac Pozorište za decu (Trg slobode br 1.) 30. oktobar
Novi Sad Hotel “Park” 2. novembar

PREDAVANJA U SVIM MESTIMA POČINJU U 10:00 ČASOVA

USLOVI UČEŠĆA

Za pretplatnike „Računovodstvene prakse“ i članove Saveza RR Srbije koji su izmirili članske obaveze prisustvo seminaru je besplatno.

Materijal za seminar – priručnik „Računovodstvena praksa“ br. 19/2015 dobijaju pretplatnici, a ostali učesnici plaćaju 3.000 dinara.

PROGRAM PREDAVANJA

1. Izmena poreske osnovice
2. Prenos celokupne ili dela imovine
3. Poreski punomoćnik
4. Poreski obveznik i poreski dužnik
5. Mesto i vreme prometa dobara i usluga
6. Promena poreske stope
7. Poreska oslobođenja
8. Uslovi za odbitak prethodnog poreza i izuzimanje od odbitka prethodnog poreza
9. Ispravka odbitka prethodnog poreza
10. Poreski period, poreska prijava, obračun i plaćanje PDV
11. Povraćaj i refakcija poreza
12. Ostale izmene i dopune

Za profesionalne računovođe – članove Saveza RR Srbije prisustvo seminaru
evidentira se sa 6 poena po članu 7. Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji.

prijava: http://www.srrs.rs/