novacNarodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. Glasnik RS“, br. 68/2015), koji je stupio na snagu 12. avgusta, a primenjuje se počev od 01. oktobra 2015. godine.

Ovim izmena propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da dinare, primljene u gotovom po bilo kom osnovu, uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana, osim lica koja obavljaju menjačke poslove, kao i na obaveze banaka da bez naknade na zahtev preduzetnika odmah isplate novac sa tekućeg računa do iznosa od 600.000 dinara, a ako je reč o većem iznosu najkasnije narednog radnog dana.

Navedenim zakonom je iz prethodnog teksta Zakona o platnom prometu zadržana zabrana za pravna lica i preduzetnike čiji su računi blokirani da međusobne novčane obaveze izmiruju ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.