ssd

JAČI SOCIJALNI DIJALOG U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

eu za uniju
Unija poslodavaca Srbije je zajedno sa poslodavačkim organizacijama iz  Albanije, Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine partner na projektu:  ’’Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana“, finansiranog od strane Evropske unije. Nosilac projekta je Unija poslodavaca Crne Gore.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom, ali i na regionalnom nivou kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

– 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
– 6 nacionalnih panel diskusija o socijalnom dijalogu na nivou EU (uključeni eksperti iz EU);
– kreiranje publikacije i flajera o socijalnom dijalogu u zemljama učesnicama u projektu;
– istraživanje o stanju socijalnog dijaloga u zemljama učesnicama u projektu;
– studijska posjeta Briselu u cilju upoznavanja i jačanja odnosa sa socijalnim partnerima na nivou EU;
– kreiranje deklaracije o neophodnim koracima u cilju unapređenja socijalnog dijaloga;
– regionalna konferencija u Skoplju;
– izrada web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.

U okviru projektnih aktivnosti, 5. maja 2015. godine, održan je okrugli sto, čiji su učesnici bili relevantni predstavnici socijalnog dijaloga u Srbiji.

Povezane vesti:

Održana radionica o socijalnom dijalogu

Održan panel o socijalnom dijalogu

Flajer izrađen u cilju promovisanja socijalnog dijaloga

Preporuke partnera na projektu za dalji razvoj socijalnog dijaloga u regionu

Publikacija – Socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana


Projekat je nastavljen i tokom 2016. godine uz finansijsku pomoć Evropske komisije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations Support za regionalna udruženja. Partneri na projektu – poslodavačke organizacije iz Crne Gore, Makedonije, Federacije BiH, Republike Srpske i Srbije – će se ove godine fokusirati na bezbednost i zdravlje na radu. Planirane aktivnosti uključuju:

 • nacionalne radionice o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
 • nacionalne panel diskusije o pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu);
 • kreiranje publikacije i 2 e-flajera;
 • organizovanje škole socijalnog dijaloga u Skoplju;
 • kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga;
 • regionalna konferencija u Podgorici;
 • dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.

Iz aktivnosti koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije tokom 2016. godine u okviru projekta izdvajamo sledeće:

Održana radionica sa temom: Specifične odlike ugovora o radu – fleksibilan rad

E-flajer „Socijalni dijalog u Republici Srbiji“

E-flajer „BZR Preporuke“

Publikacija „U fokusu zaštita, bezbednost i zdravlje na radu“

Video film o socijalnom dijalogu iz ugla socijalnih partnera

 


 

Projekat Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana (SSDWBC) je nastavljen i 2017 godine, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations Support  za regionalna udruženja.

Partneri na projektu – poslodavačke organiziacije iz Crne Gore, BJR Makedonije, Republike Srpske, Albanije, Federacije BIH i Srbije- će se ove godine fokusirati na proširenje znanja ciljnih grupa (vlada, lokalne uprave, poslodavaca i radnika, građana, NVO, medija i ostalih grupa) o socijalnom dijalogu i zapošljavanju mladih i suzbijanju neformalne ekonomije. Planirane aktivnosti uključuju :

 • 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);
 • 6 nacionalnih panel diskusija o problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije (uključeni eksperti iz EU);
 • kreiranje publikacije i flajera o problemu problemu zapošljavanja mladih i suzbijanja neformalne ekonomije;
 • organizovanje regionalne konferencije u Tirani,
 • kreiranje video materijala u svim zemljama učesnicama u cilju promocije socijalnog dijaloga;
 • kreiranje e-lifleta sa ciljem upoznavanja ciljnih grupa sa promenama u delu socijalnog dijaloga u svim zemljama;
 • regionalna konferencija u Banja Luci;
 • dalje održavanje web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.

Panel na temu socijalnog dijaloga

U Tirani održana Škola socijalnog dijaloga

Okrugli sto na temu boljih uslova za zapošljavanje mladih

Video film o zapošljavanju mladih i neformalnoj ekonomiji

e flajer Zapošljavanje mladih

e flajer Neformalna ekonomija