11Danas je u Medija centru održana konferencija za štampu na kojoj su predstavljene preporuke za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Uvesti medijaciju kao način rešavanja individualnih radnih sporova, rok od trideset dana za okončanje postupka mirenja nakon raspuštanja odbora za mirenje, pokretanje postupka mirenja po službenoj dužnosti u roku od 24h u sporovima koji nastanu u delatnostima od opšteg interesa, 60 dana kao maksimum za rešavanje sporova povodom zlostavljanja na radu samo su neke od preporuka za Izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova predstavljene danas na konferenciji za novinare u Medija Centru.

Usvojene Preporuke su deo sažetog dokumenta praktične politike koji je izrađen u okviru projekta „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), koji realizuje Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u parterstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima ”Nezavisnost”, Savez samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca Srbije.

O potrebi promene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova na konferenciji su govorili Miodrag Nedeljković i Milena Šošić ispred Inicijative za razvoj i saradnju, Nikola Mikašinović, Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), Slađana Kiković, Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”, Olga Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada.

„Sve veći broj radnih sporova koji se rešavaju pred sudovima opšte nadležnosti, sporovi koji traju preko tri godine, znatan broj predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Srbije u kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku čine radni sporovi, ukazuju da mehanizam mirnog rešavanja radnih sporova nije uspeo da se postavi kao alternativa sudskoj zaštiti, i posledice su nepreciznih i neadekvatnih zakonskih odredbi, te dokazuju neophodnost njihove promene“ rekla je Milena Šošić, koordinator projekta.

Na osnovu analize postojećeg stanja i u cilju unapređenja mehanizama alternativnog rešavanja radnih sporova ponuđena su konkretna rešenja i pravni argumenti za unapređenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Na izradi ovog dokumenta zajedno je radio ekspertski tim koji čine Slađana Kiković – Ujedinjeni granski sindikati ”Nezavisnost”, Divna Vujasinović Dučić – Savez samostalnih sindikata Srbije, Svetlana Budimčević – Unije