U periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2017. godine u Budimpešti (Mađarska), održana je Konferencija o stanju socijalnog dijaloga i tripartitnim konsultacijama u oblasti sistema stručnog obrazovanja i usavršavanja i zapošljavanja mladih u zemljama centralne i istočne Evrope, a u okviru regionalnog projekta Poboljšanje ekspertize u uticaju radnih odnosa na zapošljavanje i zapošljivost mladih u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, čiji je nosilac Federacija sindikata metalaca Mađarske (VASAS), na kojoj je, a po pozivu Saveza samostalnih sindikata metalaca Srbije, učestovao i predstavnik Unije poslodavaca Srbije.

Pogledati više:

http://www.poslodavci.rs/9182-2/