Polaznici Kursa komunikacijskih veština i dr. imali su priliku da se upoznaju sa Dragom Vulinovićem i odslušaju njegovo predavanje o kulturi pokreta i značaju položaja tela. Drago već 25 godina izučava i predaje neverbalnu komunikaciju i važi za vodećeg stručnjaka u ovoj oblasti.