Danas smo razgovarali sa Momčilom Bikicki, generalnim direktorom firme EHTING o aktuelnim prilikama u oblasti projektovanja i inženjeringa.

 

Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting u hidrotehnici i građevinarstvu EHTING osnovano je u martu 1990. godine. Ime preduzeća se nametnulo samo: E – ekologija, HT – hidrotehnika, ING – inženjering. Bogato iskustvo Ehting-a stečeno je kroz realizaciju velikog broja projekata, studija, izrade tehničke dokumentacije i rešavanja realnih problema u oblasti vodoprivrede. Punih 26 godina Ehting garantuje visok kvalitet, strogo poštovanje ugovorenih obaveza i pouzdano funkcionisanje projektnih objekata.

 

Predstavljamo Vam Momčila Bikickog, generalnog direktora EHTING-a

 

Iza Vas je 26 godina predanog rada. Kako sa ove vremenske distance gledate na svoje početke?

 

P1011432Pokrenuti sopstveni posao 1990. godine nije bilo lako. Zajedno sa svojim kolegama inženjerima sa iste godine studiranja, doneli smo odluku o osnivanju zajedničke firme. Smatrali smo da udruženi i sa referencama koje smo stekli radeći u javnim preduzećima, institutima i naučno-obrazovnim institucijama, imamo veće mogućnosti za uspeh. Na samom početku pojedinci su odustali, drugi su potražili svoju priliku na drugom kontinentu, te u ovom trenutku firma ima pored mene kao dvotrećinskog vlasnika jednog suvlasnika.

„Iza nas stoji jedan predan rad, istrajnost, kontinuirano usavršavanje i iskustvo koje se godinama gradilo.“

 

Mi imamo bogate reference u oblastima sanitarnog inženjerstva, vodovodnih i kanalizacionih sistema, tretmana vode za piće, otpadnih voda, zaštite životne sredine, zaštite od poplava, eksploatacije podzemnih i površinskih voda, regulacije reka, luka, pristaništa i marina, meliorativnih sistema, vodoprivrednih sistema, infrastrukturnih objekata i sistema, informacionih sistema u vodoprivredi i putne privrede.

 

Garancija za obavljanje poslova visokim kvalitetom je pored posedovanja Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti i efikasan timski rad.

 

Na koji način dolazite do inženjerskog kadra, obzirom da je evidentan njihov deficit?

 

MomciloBikicki_2016-04-06Formiranje kvalitetnog tima inženjera i tehničara je u poslednje vreme vrlo zahtevno i tome posvećujemo posebnu pažnju. Deficit kadrova u struci je evidentan i iz tog razloga pokušavamo da kroz ostvarenu saradnju sa Građevinskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu omogućimo povezivanje sa mladim inženjerima. Ehting svake godine učestvuje u nagrađivanju najboljih studenata i na taj način daje podršku mladima, omogućava svim zainteresovanim  inženjerima da kroz stručnu praksu steknu svoja prva radna iskustva. Posebno je teško doći do tehničara i neretko se dešava da inženjeri samostalno obavljaju i tehničarske poslove što usporava procese izrade projektne dokumentacije i dodatno ih opterećuje troškovima. U našim srednjim tehničkim školama, učenici koji ostvaruju najbolje rezultate najčešće nastavljaju svoje dalje obrazovanje na fakultetima. Teško je doći do onih koji su i dobri učenici, a koji neće nastaviti dalje obrazovanje i koji na sve to žele i da rade posao za koji su se obrazovali.

 

Generalno posmatrano kao problem javlja se i način na koji država vodi politiku u odnosu na domaća  preduzeća. Projekti koji se finansiraju kroz predpristupne fondove EU – IPA ili neke druge, ne angažuju preduzeća već pojedine inženjere-eksperte iz domaćih preduzeća. To znači da vam se iz firme na projektu angažuju inženjeri koji više nisu u mogućnosti da rade dva posla paralelno. Tako smo prošle godine ostali bez dva inženjera koji su na kraju karijeru nastavili u kompanijama iz zemalja EU.

“U situaciji kada je evidentan nedostatak inženjerskog kadra, luksuz je izvoziti ljude koji već imaju bogate biografije, a efekti se vide i kroz firme koje se zatvaraju.”

 

Sa druge strane, podsticaji koje država nudi za novo zapošljavanje kroz povraćaj dela plaćenog preza i doprinosa imaju minimum dva uslova koja eliminišu oko 90% poslodavaca u Srbiji.

“Ove godine smo zaposlili dva lica ali nismo mogli da ispunimo onaj kriterijum koji podrazumeva da u proteklom periodu nismo smanjivali broj zaposlenih, bez obzira što to smanjenje nije nastalo našom voljom. Na kraju, zar nije potrebno podsticati zapošljavanje kod preduzeća koji su imala probleme u poslovanju kako bi im se pomoglo?”

 

Pored licenci izdatih od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije za izradu tehničke dokumentacije za objekte od važnosti za državu,  Ehting poseduje i licence za specijalizovane programske pakete u oblasti građevinarstva i hidraulike

 

Specijalizovani programski paketi izrađeni su od strane britanske firme Wallingford Software kao što je InfoWorks CS – matematičko modeliranje gradskih kanalizacionih sistema, InfoWorks WS – matematičko modeliranje vodovodnih sistema, InfoWorks RS – matematičko modeliranje tečenja u rekama, zatim tu je i Hytran matematičko modeliranje hidrauličkog udara u cevnim sistemima.

Pored toga EHTING poseduje licence za programske pakete  koji su namenjeni za projektovanje vodovodnih sistema, kanalizacionih sistema kao i za projektovanje regulacija reka i uređenja rečnih tokova.

 

P1011434EHTING je u toku 26 godina rada razvio i uspešno primenjuje „Metodologiju smanjenja gubitka vode i povećanje efikasnosti u vodovodnim sistemima“. Početkom 90-tih, EHTING je od tadašnjeg „Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije Jugoslavije“ dobio Znak preporuke kvaliteta za pomenutu Metodologiju. Ovo je bio početak rada na metodologiji. Danas je operativan i u punoj primeni Integralni Vodovodni Informacioni Sistem (IVIS) čija je osnova jedinstvena baza podataka koja komunicira sa četiri segmenta sistema: obrada potrošnje vode, matematičko modeliranje, GIS i SCADA. Ovo je programska osnova za primenu Metodologije, a suštinu predstavlja eksperski rad EHTING-ovih stručnjaka na terenu i u birou zajedno sa kadrovima poslodavca.