MD Imaging posluje već više od 10 godina i ovlašćeni je distributer kompanije GE Healthcare, za Srbiju i Crnu Goru, koja je u svetu poznata po proizvodnji najsavremenije medicinske opreme vrhunskog kvaliteta.

 

U našem prodajnom program nalaze se radiološki, ginekološki i kardiološki ultrazvučni aparati kao i denzitometri gore navedenog proizvoizvođača.

 

MD Imaging raspolaže sopstvenim servisom, koji čine servisni inženjeri obučeni prema standardima i zahtevaima GE Healthcare, a stručno znanje su sticali i kontinuirano usavršavali u relevantnim centrima proizvođača. Shodno tome, naš servis je organizovan tako, da je u svakom trenutku u mogućnosti da pruži vrhunsku uslugu u poslovima instalacije, otklanjanja nedostataka u garantnom i vangarantnom roku, preventivnom održavanju, kao i aplikativnoj obuci.

 

Naš zadatak je da, kroz plasma proizvoda na tržište i pružanje usluga, doprinesemo uvođenju savremene tehnologije u zdravstvene ustanove, a sve u cilju da se preduprede, na vreme otkriju bolesti i efikasnije leče oboleli. Omogućavajući snabdevanje tržišta medicinskim aparatima, primenu svi htehničko-tehnoloških dostignuća i mogućnosti, MD Imaging ispunjava svoju dužnost i zadatak da služi građanima cele zemlje.voluson_s8_02

LOGIQ F SERIESAmerican Heroes II American Heroes II