Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE) osnovana je 1920. godine i to je jedina organizacija koja predstavlja interese poslodavaca u oblasti radno-socijalnih pitanja na međunarodnom nivou. Danas je u njenom članstvu 150 nacionalnih udruženja poslodavaca. Misija ove organizacije je zaštita interesa poslodavaca na međunarodnom nivou, naročito u radu Međunarodne organizacije rada (MOR).  Unija poslodavaca Srbije je punopravan član IOE-a od 2006. godine.

IOE deluje kao sekretarijat poslodavačkoj grupi za vreme Međunarodne konferencije rada i za vreme zasedanja Administrativnog tela MOR-a. Takođe, pomaže osnaživanju nedovoljno razvijenih poslodavačkih organizacija u celom svijetu. Usluge koje pruža svojim članicama su mnogobrojne i uključuju, osim koordinisanja poslodavačkih pozicija u odnosu prema MOR-u, izrađivanje relevantnih dokumenata – stavova poslodavaca (position-papers) u vezi relevantnih tema (uloga biznisa u društvu; neformalna ekonomija; MOR i socijalna dimenzija globalizacije, itd.). Isto tako, IOE daje tehničku pomoć svojim članicama u vezi radno-socijalnih tema, organizuje konferencije, seminare i treninge na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Od velike je vrednosti i to što ova organizacija predstavlja najveću globalnu poslovnu mrežu putem koje su infomacije dostupne svim udruženjima poslodavaca u svetu i putem koje te članice mogu razmenjivati međusobna iskustva.