Od svog osnivanja Unija poslodavaca Srbije, kao jednu od svojih veoma važnih aktivnosti, održava saradnju na međunarodnom planu sa srodnim organizacijama širom sveta i brojnim međunarodnim forumima i telima.

Kroz saradnju sa ovim organizacijama i negovanjem bilateralnih odnosa sa poslodavačkim organizacijama iz drugih zemalja, Unija poslodavaca Srbije je u poziciji da bude upoznata sa njihovim iskustvima, da razmatra mogućnosti saradnje i planira zajedničke aktivnosti i projekte, sve u cilju što bržeg uključenja poslodavaca i Republike Srbije u svetske tokove i prilagođavanja svetskim standardima i normama.