Godina 2012.

Rešeno

Problem

Pregovori oko minimalne cene rada odvijaju se u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u kojem Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike. Cena rada se donosi u tekućoj godini sa ciljem da važi tokom cele naredne godine.

Aktivnosti

Minimalna cena rada ostala je nepromenjena – 115 dinara, za šta su se zalagali članovi UPS-a u Socijalno-ekonomskom savetu RS.

Ishod

Minimalna cena rada ostala je ista – 115 dinara po radnom satu.