Godina 2015.

Rešeno

Problem

Pregovori oko minimalne cene rada odvijaju se u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u kojem Unija poslodavaca Srbije ima svoje predstavnike. Cena rada se donosi u tekućoj godini sa ciljem da važi tokom cele naredne godine.

Aktivnosti

Minimalna cena rada u narednoj 2016. godini ostaće ista kao do sad – 121 dinar. UPS nije bila za to da se minimalna cena rada za narednu godinu poveća, jer se nisu stekli uslovi za to, dok su sindikati imali drugačiji stav – njihov zahtev je bio da minimalna zarada za narednu godinu bude 143,5 dinara.

Ishod

Minimalna cena rada ostala je ista – 121 dinar po radnom satu.