Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga i Savez računovođa i revizora Srbije organizovali su sastanak na kom se govorilo o lošim zakonskim i podzakonskim računovodstvenim regulativama vezanim za sastavljenje finansijskih izveštaja.

Zajednički stav svih prisutnih je da je aktuelna zakonska i podzakonska računovodstvena regulativa štetna, neprimenljiva, da ne podržava privredni rast u Srbiji i da nije u interesu privrede i poreskih obveznika, a ni stranih investitora.

Ministarstvo finansija ne prepoznaje bespotrebn uvećan obim rada i enormno povećane troškove poslovanja kako privrednih subjekata, tako i računovodstvenih agencija.

Ovakva loša akta nisu u skladu sa pravilima definisanim u važećoj direktivi EU 34/2013 koja daje preporuke privrednim subjektima kako bi pojednostavili finansijska izveštavanja, posebno za mikro, male i srednje entitete, kojih je u Srbiji 98% ukupno registrovanih.

Sadržaj bilansnih šema finansijskih izveštaja, koji su tri puta uvećani u odnosu na prethodna zakonska rešenja nije u skladu sa Direktivom EU 34/2013 jer je Zakon donet na osnovu 4. i 7. Direktive EU koje su u momentu donošenja Zakona stavljene van snage.

Pomeranje roka za dostavu finansijskih izveštaja sa 28. Februara na 31. Mart jasno ilustruje koliko su propisi konfuzni i neprimenljivi u praksi.
Stoga još jednom tražimo odlaganje primene ovako loše računovodstvene regulative, kako bi se sprečile nesagledive štetne posledice na privredu Srbije i poreske obveznike.
U tom smislu potpuno je neprihvatljivo saopštenje Ministarstva finansija objavljeno na sajtu 20.2.2015. godine i dato obrazloženje koje je prepuno netačnih podataka samo unosi još veću konfuziju, odbacuje zahteve obveznika zakona, više hiljada profesionalnih računovođa u Srbiji i predstavnika računovodstvenih firmi.