slider2

Unija poslodavaca Srbije je dobrovoljna, nevladina i nestranačka organizacija koja zastupa interese poslodavaca u Republici Srbiji, štiteći istovremeno interese nacionalne privrede i održivog razvoja.

Kao stožer okupljanja poslodavaca, nastojimo da artikulišemo prirodnu potrebu za jedinstvom kojim se postižu snaga i povećavaju obim i značaj delovanja. Želimo da budemo organizacija koja će svojim autoritetom i brojnošću biti uvažavana i prepoznata kao nezamenljivi partner Vladi Republike Srbije i imati direktan i odlučujući uticaj na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje slobodnog tržišta.
Imperativi Unije su:

  • Liberalizacija tržišta i veće ekonomske slobode
  • Iskorenjivanje korupcije i suzbijanje sive ekonomije
  • Pojednostavljenje administrativnih i birokratskih procedura
  • Implementacija evropskog zakonodavstva
  • Kontrolisanje javnih nabavki
  • Unapređenje efikasnosti trgovinskih sudova
  • Podsticanje konkurentnosti i suzbijanje monopola
  • Edukacija u skladu sa potrebama savremenog poslovanja

Unija poslodavaca Srbije se kao vodeći glasnogovornik privrede u Republici Srbiji zalaže za principe i vrednosti sadržane u ideji „JAKA PRIVREDA – JAKA SRBIJA“. Jačanje domaće privrede i principa konkurentnosti mora biti prioritet sadašnjih i budućih generacija.
Okupljanjem poslodavaca omogućavamo im da zajedno sagledaju i analiziraju društveni ambijent u kojem deluju, a potom formulišu jedinstvene zaključke, predloge i preporuke koji će biti podneti resornim ministarstvima, kako bi zakonodavstvo u Srbiji postalo odraz stvarnih potreba i mogućnosti domaće privrede.
Uključićemo poslodavce u sve segmente donošenja odluka koje se tiču daljeg razvoja društva, zapošljavanja, uvođenja novih tehnologija, stručnog usavršavanja, obrazovanja i prekvalifikacije radne snage, ekologije i zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svih drugih aspekata uspešnog i profitabilnog poslovanja. U saradnji sa ekspertima i naučnim ustanovama svih profila, predlagaćemo najefikasnija rešenja. Zalagaćemo se za uvođenje dodatnih poreskih i fiskalnih olakšica za poslodavce, posebno u onim granama u kojima postoje deficitarna zanimanja, ali i jasna prerspektiva za ubrzani razvoj i napredak. Nastojaćemo da poslodavce aktivnije uključimo u rad organa lokalne samouprave kroz delovanje u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima. Organizovaćemo seminare i treninge radi edukacije naših članova u svim oblastima na kojima su angažovane Međunarodna organizacija rada i Međunarodna organizacija poslodavaca.

Istovremeno,nastojaćemo da radimo na izgradnji svesti javnosti o značaju preduzetništva kao osnovnog instrumenta za kreiranje novih poslovnih prilika i preduslova stabilnog društvenog napretka.