Projekat je usmeren na poboljšanje uslova poslovanja u 3 sektora: IT & telekomunikacije, Tekstil, koža i obuća i Hemija i nemetali. Dubinsko istraživanje je uključivalo anketu među 600 preduzeća, pripremu publikacije sa ključnim preporukama za poboljšanje situacije i prezentovanje poslodavcima, vladinim institucijama, sindikatima i širokoj javnosti.

Vrednost projekta 59.000 USD.