Serijal sastanaka i okruglih stolova sa poslodavcima u raznim gradovima Srbije praćenih konferencijama za novinare, a koji su imali za cilj što bolju formulaciju zahteva i argumenata poslodavaca prema socijalnim partnerima kao izlaz iz teške situacije u ekonmiji i društvu. Vrednost projekta 13.800 EUR.