U skladu sa traženjima mogućnosti da članovi UPS-e i Lemmark-Privilege Club-a dobiju što bolje benefite obezbeduli smo sa AIK Bankom kreditnu liniju za dobijanje kredita po posebnim uslovima za naše članove.

  • Krediti su sa malom kamatom i rokom od 12 meseci.
  • Dobijaju se sa adminitrativnom zabranom i bez odlaska u Banku.
  • Mogućnost zaduženja do 80 % od LD i tolerancijom na kredit biro.

Kreditna linije je dobijena u iznosu do 7 miliona eura.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte LEMMARK – Privilege Club
Milana Tepica 1a, 22320 Indjija, Srbija
Telefon: +381 22 510 510 | Fax: +381 22 515 515