11Unija poslodavaca Srbije 21. avgusta organizuje seminar – edukaciju za predstavnike kompanija o novinama u Zakonu o radu, na kome će biti predstavljene novine i objašnjena praktična primena Zakona.

Seminar će se održati u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, u Zemunu, ulica Stevana Markovića 8, sa početkom u 10h.

Na seminaru biće predstavljene novine u oblastima zasnivanja radnog odnosa (elementi ugovora o radu, rad na određeno vreme i dr.), radnog vremena, godišnjih odmora i odsustava, zarade, naknade zarade i drugih primanja, disciplinskih mera, prestanka radnog odnosa i otpremnina.

Predavači su članovi Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu:

– Nebojša Miletić, Predsednik Izvršnog odbora UPS i direktor JOB doo Beograd
– Snežana Bogdanović, Šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Gordana Budimović, Samostalni savetnik – Odeljenje za zarade – Sektor za rad – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Maja Ilić, Kordinator za praćenje ažurnosti i primene procedura – Inspekcija rada – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Svetlana Budimčević, Rukovodilac Sektora za opšte, pravne i poslove ljudskih resursa – Unija poslodavaca Srbije

Kotizacija se plaća po jednom prisutnom učesniku. Ukoliko isto preduzeće želi da dva ili više lica prisustvuju Seminaru za svakog sledećeg prijavljenog dobija popust 10%. Visina kotizacije je 7.000,00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 5.000,00 dinara. Kotizacija se uplaćuje na račun broj: 160-927703-91 Banca Intesa

Broj mesta na Seminaru je ograničen. Rezervaciju možete izvršiti preko e-mail adrese: info@poslodavci.rs ili putem telefona 011 3160 248.