img_muzicki_dinar_tnUnija poslodavaca Srbije je donela Kategorizaciju korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije. Kategorizacija je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 3/2013.

Kategorizacija, doneta na osnovu Izmena i dopuna Zakona o autorskom i srodnim pravima, zasnovana je na geografskoj lokaciji, profitabilnosti privredne grane, kao i o značaju koje javno saopštavanje ima za obavljanje poslovne delatnosti korisnika. Predstavljaće osnovu za utvrđivanje tarifa naknade za javno saopštavanje od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, koji će do 17. februara doneti nove tarife ove naknade, na osnovu Izmena i dopuna zakona o autorskom i srodnim pravima.

Kategorizaciju korisnika možete preuzeti u prilogu.

Kategorizacija korisnika