11Ministarstvo finansija i privrede objavilo je radnu verziju Programa državne podrške IT sektoru i pozvalo zainteresovane strane da dostave komentare, predloge i sugestije.

Program obuhvata mere podrške za IT preduzetništvo u vidu bespovratnih sredstava za startap projekte i podrške razvoju poslovnih inkubatora za IT projekte.

Takođe, predviđene su i poreske olakšice za softverske kompanije i to u vidu:
Poreskog kredita za ulaganja u istraživanje i razvoj. Ova mera je predviđena da se uvede kao opšte pravo, kojim će kompanije imati mogućnost da svoju poresku obavezu umanje za 20% (40% u slučaju malih pravnih lica) vrednosti ulaganja, a do 33% ukupne poreske obaveze (do 70% u slučaju malih pravnih lica).
Oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog i poslodavca za preduzeća koja proizvode softverske proizvode i rešenja. Predlogom bi ove kompanije smanjile poresko opterećenje zarada na 43% od neto zarade za razliku od trenutnih 67%.

Program dalje predviđa podršku izvoznicima softverskih rešenja, kroz pokrivanje troškova nastupa na inostranim tržištima, obezbeđivanje informacija o inostranim tržištima i podršku promociji i izvozu domaćih softverskih proizvoda i rešenja.

Takođe, predviđene su i mere podrške kroz poboljšanje zakonskog okvira kroz izmenu Zakona o platnim uslugama, Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o republičkim administrativnim taksama u cilju olakšavanja e-poslovanja i izvršavanja administrativnih obaveza elektronskim putem.

Konačno, program predviđa unapređenje sistema obrazovanja u skladu sa potrebama IT industrije, kao i promotivnu kampanju i promociju novih podsticajnih mera i srpske IT industrije potencijalnim stranim investitorima iz ove oblasti.