U Uniji poslodavaca Srbije održan je sastanak Sektora obrazovanja UPS sa Ministrom prosvete, Srđanom Verbićem.

Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković, tom prilikom je rekao da bi država trebalo da ima isti kriterijum prema svimada bi trebalo izjednačiti privatne i državne škole, kako bi obrazovanje bilo što kvalitetnije

Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je danas da Ministarstvo radi na promeni plana upisa u srednje škole, kako bi se sistem obrazovanje uskladilo sa potrebama tržišta rada, što podrazumeva smanjenje broja mesta u srednjim školama.
Na Ministarstvu je da ove godine bude malo tvrđe nego ranije, da smanji broj mesta u srednjim školama u odnosu na prethodne godine, jer ne možemo više da izdržimo da školujemo učinike za nešto što ne treba tražištu rada ili za nešto što ne omogućava kvalitetan završtek školovanja – rekao je Verbić.