11U sedištu Unije poslodavaca Srbije održan je seminar na kom su učesnicima 30 kompanija predstavljene novine u Zakonu o radu sa objašnjenjima i praktičnom primenom.
Seminar su vodili, stručnjaci iz oblasti radnog zakonodavstva, članovi Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, tako da su učesnici seminara dobili informacije iz „prve ruke“ o novinama u oblastima zasnivanja radnog odnosa (elementi ugovora o radu, rad na određeno vreme itd.), radnog vremena, godišnjih odmora i odsustava, zarade, naknade zarade i drugih primanja, disciplinskih mera, prestanka radnog odnosa i otpremnina.
Unija poslodavaca Srbije će održati niz seminara na ovu temu, od kojih je prvi planiran da se realizuje u Novom Sadu, 9.septembra, te pozivamo sve zainteresovane kompanije da prijave svoje učesnike.
Predavači na narednim seminarima će biti članovi Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu:
– Nebojša Miletić, Predsednik Izvršnog odbora UPS i direktor JOB doo Beograd
– Snežana Bogdanović, Šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Gordana Budimović, Samostalni savetnik – Odeljenje za zarade – Sektor za rad – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Maja Ilić, Kordinator za praćenje ažurnosti i primene procedura – Inspekcija rada – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Svetlana Budimčević, Rukovodilac Sektora za opšte, pravne i poslove ljudskih resursa – Unija poslodavaca Srbije
Kotizacija se plaća po jednom prisutnom učesniku. Ukoliko isto preduzeće želi da dva ili više lica prisustvuju Seminaru za svakog sledećeg prijavljenog dobija popust 10%. Visina kotizacije je 7.000,00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 5.000,00 dinara. Kotizacija se uplaćuje na račun broj: 160-927703-91 Banca Intesa